Praatjes

Hier staan de volledige teksten van lezingen die ik heb gehouden voor verschillende gezelschappen. Zoals ook voor mijn columns, geldt dat ik het inmiddels weer allemaal iets anders zie en zeg.

deugd-en-leidinggeven-2011

Voorbij de clich├ęs van managementtaal poets ik het eeuwig jonge begrip van de deugd weer op.

een-flexibele-dus-duurzame-identiteit-in-het-onderwijs-2013

Identiteit in organisaties is niet zich vastklampen aan een canon, maar het zich overgeven aan beweging, aldus mijn stelling hier.

een-huwelijk-met-twee-bruidschatten-zorg-en-religieus-leven-2011

Wat gebeurt er als de twee leefwerelden of/en systemen elkaar ontmoeten van zorg en religieus gemeenschapsleven?

identiteit-in-het-onderwijs-is-het-doorvertellen-van-het-verhaal-2011

Hoe kunnen de traditie van het pedagogische beroep, met zijn inherente waarden- en deugdenbesef, enerzijds en de religieuze of confessionele traditie anderzijds elkaar verrijken, in een voortdurend proces?